Pomoc

Node.js

(Przekierowano z Node)

Node.js to otwarte, wieloplatformowe środowisko programistyczne.

Wstępna konfiguracja domeny

Do uruchomienia strony napisanej w Node.js należy najpierw zadbać o prawidłową konfigurację samej domeny. Przed przystąpieniem do dalszych kroków należy upewnić się, że:

 • Domena jest prawidłowo dodana i skonfigurowana w naszym systemie DNS.
 • Została dodana strona WWW ze wskazaniem typu Node.js.

Wersje Node.js

Na serwerach MyDevil udostępniamy 4 wersje Node:

 • v7.9.0 - binarki node7 i npm7
 • v6.9.4 - binarki node6 i npm6
 • v4.8.2 (domyślna) - binarki node i npm
 • v0.12.18 - binarki node012 i npm012.
  Uwaga!

Na styczeń-luty 2017 planowane jest zakończenie wsparcia dla Node.js v0.12.X, nadal będzie można używać tej wersji ale skompilowanej lokalnie na koncie użytkownika.

Projekt Node.js

Głównym katalogiem projektu Node.js (tj. katalog, w którym znajduje się plik app.js) musi być folder /usr/home/login/domains/domena/public_nodejs. Należy również usunąć plik index.html poleceniem rm /usr/home/login/domains/domena/public_nodejs/public/index.html

Moduły Node.js

Aby zainstalować wybrany moduł Node.js należy skorzystać z polecenia npm install nazwa_modułu. Moduły posiadające binarki zaleca się instalować w katalogu domowym. Aby móc z nich skorzystać należy włączyć binexec.

  Uwaga!

Aby niektóre moduły npm skompilowały się poprawnie należy ustawić następujące zmienne:

export C=clang
export CXX=clang++

a w przypadku błędu należy sprawdzić:

export CC=gcc48
export CXX=g++48

Aby móc korzystać z binarek dostarczonych z zainstalowanych modułów bez podawania do nich pełnej ścieżki należy w .bash_profile dodać linijkę:

export PATH="$PATH:$HOME/node_modules/.bin/"

Przygotowanie aplikacji Node.js

Nowy projekt Node.js należy utworzyć w katalogu /usr/home/login/domains/domena/public_nodejs - najprostszym sposobem utworzenia odpowiedniego projektu jest stworzenie pliku app.js:

var http = require('http');
var server = http.createServer(function(req, res) {
  res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/plain' });
  res.end("hello world!\n");
});
server.listen(3000);

Widoczny w ostatniej linii port 3000 nie otworzy socketu na porcie 3000. Phusion Passenger automatycznie wybiera losowy, wolny port, przez który komunikuje się z aplikacją. Rezerwacja portu nie jest potrzebna przy uruchamianiu aplikacji przez typ nodejs.

Istniejący projekt Node.js

Istniejący projekt Node.js należy umieścić jako katalog /usr/home/login/domains/domena/public_nodejs. W przypadku gdy projekt nie nazywa się public_nodejs należy zmienić jego nazwę. Należy również zmodyfikować plik app.js tak, aby wykonywał aplikację. Zwykle poza odpowiednim require i ustawieniem listen() plik app.js nie potrzebuje zawierać więcej elementów. Trzeba również zainstalować brakujące poleceniem npm install.

Restart aplikacji

Restart aplikacji Node.js można wykonać za pomocą naszego panelu zarządzania usługą w zakładce WWW, lub przy użyciu polecenia systemu zarządzania kontem Devil: devil www restart domena.

Pliki statyczne

Wszystkie pliki umieszczone w /usr/home/login/domains/domena/public_nodejs/public są serwowane jak pliki statyczne. W tym katalogu najlepiej umieścić wszystkie obrazki, skrypty, style, itp. Żądania do plików znajdujących się w tym folderze nie będą przetwarzane przez Node.js i nie będą obciążać interpretatora. Na przykład plik /usr/home/login/domains/domena/public_nodejs/public/robots.txt będzie dostępny pod adresem http://domena/robots.txt.

Zmienne

Ustawianie zmiennej z poziomu SSH z widocznością dla aplikacji uruchamianej przez Passengera:

 • Dopisanie zmiennych do ~/.profile (np. export TESTENV=1).
 • Ważne: zmienne nie działają z ~/.bashrc i ~/.shrc

Odnośniki zewnętrzne