Pomoc

Konfiguracja DNS

(Przekierowano z DNS)

Po delegacji własnej domeny do naszej strefy DNS można przystąpić do konfiguracji. Zmiana rekordów jest dostępna z panelu administracyjnego lub po zalogowaniu poleceniem devil dns.

  Uwaga!

Jeżeli przy dodawaniu domeny przez DevilWEB nie została odznaczona opcja Obsługa DNS (znajdująca się w zaawansowanych ustawieniach) należy ominąć tę konfigurację.

DevilWEB

Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego zarządzanie DNS znajduje się w zakładce StrefaDNS. Po kliknięciu pokazuje się lista stref DNS. Dla każdej domeny można zmieniać wpisy.

Dns list.png

Dodanie domeny

Aby dodać domenę należy kliknąć + Dodaj nową strefę. Należy wpisać domenę. W zaawansowanych ustawianiach można wybrać jakie wpisy odnośnie poczty mają zostać dodane.

Dns add.png

Edycja rekordów

Po kliknięciu przycisku Edytuj ukazuje się lista wpisów dla danej domeny.

Dns edit.png

Aby dodać nowy wpis należy kliknąć + Dodaj nowy wpis, wybrać typ oraz wypełnić pozostałe pola.

Dns add record.png

Devil

Konfiguracja rekordów DNS jest również możliwa z shella za pomocą modułu devil dns.

Dodanie i usunięcie rekordu

Dodanie rekordu DNS odbywa się jednym z podanych poniżej poleceń:

devil dns add domena rekord typ_rekordu zawartość [ttl]
devil dns add domena rekord typ_rekordu prio zawartość [ttl]
devil dns add domena rekord typ_rekordu prio waga zawartość [ttl]

gdzie argumentami są:

  • domena - nazwa domeny
  • rekord - rekord DNS
  • typ_rekordu - typ rekordu: A, AAAA, CNAME, MX, NS, SRV, TXT
  • zawartość - zawartość rekordu (adres IP lub domena, w zależności od wybranego typu)
  • ttl - TTL rekordu DNS
  • prio - Priorytet rekordu
  • waga - Waga rekordu

Aby usunąć domenę ze strefy DNS należy skorzystać z polecenia devil dns del domena. Usunięcie rekordu odbywa się za pomocą polecenia devil dns del domena id_rekordu.

Lista domen i rekordów

Aby uzyskać listę domen w strefie DNS należy skorzystać z polecenia devil dns list. Listę rekordów wraz z numerami id można uzyskać za pomocą polecenia devil dns list domena.

Szablony

Lista szablonów jest dostępna za pomocą polecenia devil dns templates. Aby zastosować wybrany szablon należy użyć polecenia <devil dns add domena szablon_dns</code>, gdzie szablon_dns to nazwa szablonu.

Przykłady

Utworzenie nowej strefy:

devil dns add mojadomena.pl

Dodanie rekordu A do domeny:

devil dns add mojadomena.pl mojadomena.pl A 1.2.3.4

Dodanie subdomeny z innym adresem A:

devil dns add mojadomena.pl subdomena.mojadomena.pl A 5.6.7.8

Usunięcie rekordu (ID rekordu otrzymane z devil list mojadomena.pl)

devil dns del mojadomena.pl 12345

Usunięcie całej strefy:

devil dns del mojadomena.pl

Dodanie rekordów do obsługi poczy google:

 devil dns add mojadomena.pl googlemail

lub:

devil dns add mojadomena.pl mojadomena.pl MX 1 ASPMX.L.GOOGLE.COM 3600
devil dns add mojadomena.pl mojadomena.pl MX 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM 3600
devil dns add mojadomena.pl mojadomena.pl MX 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM 3600
devil dns add mojadomena.pl mojadomena.pl MX 10 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM 3600
devil dns add mojadomena.pl mojadomena.pl MX 10 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM 3600


Zobacz też